Arhivi Kategorije: Razno

Konsenzualno sprejemanje boljših odločitev: Kdaj in kako?

V večini primerov je najbolje, da vodja premisli situacijo in sprejme odločitev. Kdaj pa so boljše skupinske odločitve? Takrat, ko je potrebno predelati velike količine informacij, pogledati z različnih perspektiv, vključiti mnenja več ljudi, motivirati za dosego ciljev in ko so odločitve daljnosežne. Predstavljenih je nekaj tehnik, kako dobiti sodelovanje vseh, pregledati možnosti in se zediniti za končno odločitev. Na posvetu bomo poskušali odgovoriti na vprašanje: »Kateri so kritični faktorji uspešnosti pri uvajanju novih tehnologij v stregi in montaži« z uporabo afinitetnega diagrama. Rezultati bodo na voljo na spletni strani posveta. Beri naprej

Coaching

Vsi poznamo spisek želenih mehkih kompetenc zaposlenih: inovativen, odgovoren, predan, motiviran, dober mentor, timski človek… Coaching pomaga te kompetence razviti.

Ključni dejavniki uspešnosti pri izboljševanju razvoja izdelkov in procesov v podjetju

Desetletja so bili glavni dejavniki uspešnosti podjetij vloženo delo in kapital, obladovanje procesov in stroškov. Bodočnost je odvisna v večji meri kot kadarkoli doslej od uspešnosti pri inovativnem razvoju novih izdelkov in procesov. Zahteve kupcev in rast podjetij narekujejo načrtno delo pri izboljševanju procesa razvoja. V članku je opisanih šest ključnih dejavnikov uspešnosti v obliki tabel, ki omogočajo podjetjem po šolsko oceniti stanje in planirati konkretne akcije za izboljšanje. Ti dejavniki so: Beri naprej

Strateška delavnica

NAMEN je dvojen: strateška delavnica in motivirajoč teambuilding sočasno. Vodstvo potrebuje vsaj enkrat letno skupaj preživeti cel dan in na novo pogledati veliko sliko: Kaj smo, kaj znamo, katere priložnosti in nevarnosti so v okolju? Katere vloge igramo v timu, kako smo si različni, kako se dopolnjujemo? Kako hočemo, da izgleda podjetje (oddelek, društvo…) čez nekaj let? Kako bomo prišli tja? Posebej primerno v razmerah večjih sprememb, reorganizacij, združevanj in podobno. Beri naprej